Door het maken van een afspraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Bij het invullen van het intake-formulier dient u zo zorgvuldig mogelijke informatie te verstrekken. Hiermee wordt voorkomen dat er bijvoorbeeld behandelingen of stoffen worden gebruikt waarvoor u bijv. allergisch bent. Ook relevant medicijngebruik dient te worden gemeld. Dit allemaal voor uw eigen welzijn en veiligheid. Wanneer de verstrekte informatie niet juist is of wanneer er noodzakelijke informatie wordt achtergehouden zal de pedicure op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor welk letsel of schade van welke aard dan ook.

Indien er (open) wonden of andere letsels aanwezig zijn kan het zijn dat er niet kan worden over gegaan tot behandeling.

Met de verstrekte gegevens wordt vanzelfsprekend zorgvuldig omgegaan en alleen gebruikt voor de behandeling. Alleen in samenspraak met de cliënt wordt er overleg gepleegd met een huisarts of podotherapeut. Dit zal nooit gebeuren zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

Wanneer onverhoopt een afspraak niet kan worden nagekomen dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij niet of niet tijdig afzeggen wordt de afgesproken behandeling in rekening gebracht.

De pedicure is niet aansprakelijk voor zoekraken of diefstal van uw eigendommen.

Het meenemen van huisdieren en kinderen tijdens uw behandeling is vanwege veiligheidsoverwegingen niet toegestaan in de praktijk.

Roken is niet toegestaan in de praktijk.

Kinderen en jongeren onder de 16 jaar die komen voor een behandeling dienen onder begeleiding van ouder of verzorger te komen.

In de praktijk gelden de normale omgangs- en fatsoensnormen.

Behandelingen en producten dienen volgens de geldende prijslijst ( zie informatie op de website of op verzoek een folder) te worden voldaan direct na de behandeling.

Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Wanneer u een klacht heeft over een behandeling of product dient u zo snel mogelijk contact op te nemen. In overleg zullen we proberen dit op te lossen.

De algemene voorwaarden zijn op verzoek ook op papier te krijgen.